PLAÇA D’EIVISSA AL DISTRICTE D’HORTA – GUINARDÓ, BARCELONA

Lloc:

Barri d’Horta-Guinardó / Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta

col·laboradors:

Chiara Segatti arquitecta / Niccolo Dipaola arquitecte / Ingenieros Asociados S.A. / Elena Mostazo enginyer agrícola

Any:

2014 / 2015

Promotor:

BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Superfície:

4.500 m2

pressupost PEC:

1M €

Preu/m2:

La resolució espacial de la proposta s’emmarca en la voluntat d’una mobilitat sostenible, donant prioritat al vianant. S’amplia la superfície destinada a plaça central amb més de 660m2.

 

La nova Plaça Eivissa es planteja en tres àmbits diferenciats:

– La Plaça per a actes públics (800m2) amb un paviment mineral unitari i lliure d’elements;

– Les Àrees d’estada, al límit est, (350m2), amb un paviment de peça més petita i dimensió llamborda.

Aquest paviment es sumarà a uns elements urbans col•locats a mode de “tetris” : uns bancs correguts per seure.

– Les Terrasses dels bars i restaurants, situades a les franges properes a les façanes.