PLAÇA DE L’ESBARJO AL BARRI DE BELLAVISTA, LES FRANQUESES DEL VALLÈS

2019 – Primer premi Concurs internacional d’idees
proyectos LUR - Esbarjo 1

Lloc:

Barri de Bellavista - Les Franqueses del Vallès/ Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

Pere Santos i Forrellad, enginyer ccp / JosepMartínez Espinós, arquitecte / Raquel Villa, arquitecta

Any:

2018-2019

Promotor:

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Superfície:

2.036 m²

pressupost PEC:

449.205,60  €

Preu/m2:

Les Franqueses del Vallès va ser beneficiari a l’any 2010 del Fons que regula la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

El Pla de Barris de Bellavista preveu un total de 22 actuacions, una de les quals és la reurbanització i millora de Plaça de l’Esbarjo.

La millora d’aquest espai públic n’optimitzarà la superfície, l’ús, els jocs i el mobiliari i en permetrà l’accessibilitat des d’un punt de vista global. Per tal que la plaça de l’Esbarjo sigui un punt de centralitat important del barri una de les prioritats és eliminar la fragmentació dels espais que la caracteritzen actualment.

Per fer això es proposa:

Modificar la seva topografia baixant la plataforma actual dels jocs a la cota del carrer Andalusia creant així una plaça a un únic nivell i incorporant a aquesta nova plaça el carrer Travessia transformat en plataforma única i prioritat invertida i eliminant els aparcaments existents.

La diferencia de cota entre aquests espais s’acumula en uns TALUSSOS que per una banda fan d’unió entre les dues zones a traves d’uns JOCS d’escalada i per l’altra fan de FILTRE VERD entre la plaça a la cota 182 i la rampa que uneix la plaça a la cota 184,50 amb el carrer Barcelona. Aquesta rampa permet arribar de forma accessible a la cota 184,50 eliminant les actuals barreres arquitectòniques i donant més vida a aquest espai ara infrautilitzat