PARC URBÀ QUINTA DO MARQUÉS DE ABRANTES – LISBOA, PORTUGAL

2020 – Tercer premi Concurs internacional d’idees

Lloc:

Lisboa

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa arquitecta paisatgista

col·laboradors:

Ingenieros Asociados SA / SBDA infographics

Any:

2020

Promotor:

Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.E.M.

Superfície:

-

pressupost PEC:

- €

Preu/m2:

- €

El nou parc està situat en el barri de Marvila. Entre una línia de ferrocarril i una altra, es forma una franja urbana triangular amb un potencial de desenvolupament urbà molt elevat, però fortament condicionada per la resolució de la permeabilitat d’aquestes infraestructures.

Es proposa una resolució de la xarxa viària estructurada al llarg dels eixos verticals i horitzontals per garantir la seva continuïtat. Accions destinades a garantir una millor accessibilitat

Es proposa modificar la topografia per adaptar aquestes circulacions, que han de pujar i baixar, per tal de resoldre els encreuaments amb el ferrocarril i amb les zones en contacte amb la ciutat.

El nou parc té la forma d’una onada verda: una suau corba de talussos que pugen i baixen per superar la infraestructura, apropar-se a la nova estació i garantir l’aproximació als edificis preexistents. Aquesta ona estructura tot el projecte paisatgístic, organitzant la vegetació en un vessant o terrassa, organitzant la xarxa de filtració d’aigua i organitzant la distribució de les zones d’usos.