PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA MAURINA DE TERRASSA

Projecte guanyador de la convocatòria 2008 dels Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya Accèssit al Premi Territori 2009 otorgat per l’Institut d’Estudis Catalans
LUR_proyectos_Maurina-1

Lloc:

Terrassa / Barcelona

Autor:

Loles Herrero i Anna Planas arquitectes

col·laboradors:

Montserrat Mercadé geògrafa / Chiara Segatti arquitecta

Any:

2008

Promotor:

Ajuntament de Terrassa / Diputació de Barcelona

Superfície:

42Ha

pressupost PEC:

16 M €

Preu/m2:

- €

Amb l’actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, es disposa d’un marc jurídic i es crea un fons econòmic per tal que els municipis puguin afrontar la renovació integral dels barris que ho necessitin. Un PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL consisteix en un conjunt d’accions adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i a la dinamització econòmica del barri, per optar al fi nançament del Fons de foment de barris, en el temps acotat de 4 anys.

 

Aquestes accions es materialitzen en quatre grans eixos estructuradors:

  • URBANITZACIÓ
  • EQUIPAMENTS
  • HABITABILITAT
  • COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Terrassa promou el P.I.I. per tal d’impulsar la necessària transformació de la realitat social urbanística i econòmica del barri de la Maurina.