JARDINS INTERIOR D’ILLA DE MONTSERRAT FIGUERAS AL BARRI DE L’EIXAMPLE, BARCELONA

proyectos LUR - Montserrat Figueres 1

Lloc:

Districte de l’Eixample / Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

Ingenieros Asociados S.A. / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista / Xavier Falguera, estructurista

Any:

2013 / 2014

Promotor:

BIM/SA – Ajuntament de Barcelona

Superfície:

1.620 m2

pressupost PEC:

0,7M  €

Preu/m2:

L’àmbit objecte del projecte correspon a l’interior de l’illa de l’Eixample situada entre els carrers Còrsega –Villarroel – Paris – Casanova, just a sobre de l’illa ocupada per l’Hospital Clínic.

L’àrea total és de 1.621,16 m², i engloba l’interior d’illa de 1.514,36m² i el passadís d’accés des de la planta baixa del carrer Còrsega 195-197 de 118,59m².

Límit

Es proposa desdibuixar el límit marcat de les mitgeres: separar-se, fer un coixí, treballant amb la topografia, actualment molt plana, per a reduir bona part de la visió de l’alçada de les mitgeres i modificar la percepció del límit quadrat que ens envolta.

Accés únic

Es crea un recorregut. Tenint en compte que l’entrada i la sortida ha de ser pel mateix lloc, es proposa un camí perimetral amb pendent molt suau, superant un petit desnivell de 1,7m, per tal de generar un espai dinàmic on es van trobant àrees d’estada diverses, qualificant i diferenciant usos sense necessitat de tanques o divisions forçoses gràcies a la nova topografia.

Entorn

Protegir les vistes creuades creant un espai més íntim, no tan exposat als veïns tant en una direcció com en l’altra, i utilitzar l’arbrat per fer-ho mantenint l’objectiu general de zona verda tova.

Assolellament

Optimitzar l’assolellament a l’hivern i controlar-lo a l’estiu. Amb la nova àrea més elevada es millora considerablement les hores de sol a l’hivern. L’ús d’arbrat de fulla caduca regula el sol d’estiu i situat al talús central no genera molèsties a les terrasses veïnes.