ESTUDIS PREVIS D’ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PARC DE LA CLOTA AL DISTRICTE D’HORTA – GUINARDÓ, BARCELONA

proyectos LUR - Clota 1

Lloc:

Barri de la Clota / Districte d’Horta - Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

-

Any:

2015

Promotor:

Ajuntament de Barcelona -Districte d’Horta

Superfície:

5,3 Ha

pressupost PEC:

7M €

Preu/m2:

La proposta paisatgística plantejada manté la majoria d’objectius i estratègies del Pla Director d’Ordenació del Parc Central de la Clota amb l’excepció d’una estratègia que fa que la fisonomia final del parc sigui ben diferent:

Per a una correcta ordenació de l’àrea coincidim que les estratègies bàsiques són:

  1. Mantenir les rasants dels carrers perimetrals (incloent rasants i traces del catalogat camí de Sant Genís d’Horta).
  1. Garantir circulacions peatonals tant en sentit nord-sud com en sentit est-oest, per a utilitzar el parc com a element vertebrador real del barri, que cusi el nucli antic amb els nous creixements i permetin un accés fàcil i ràpid des de diversos punts d’entrada al parc.
  2. Crear plataformes planes que permetin usos i activitats ciutadanes: places públiques, zones esportives, horts urbans, etc.