ESPAI LLIURE I ZONA ESPORTIVA PAU CASALS AL MUNICIPI DEL MASNOU

proyectos LUR - Masnou 1

Lloc:

Masnou / Barcelona

Autor:

Loles Herrero i Anna Planas arquitectes

col·laboradors:

Nerea González arquitecta / J.R. Soldevila arquitecte tècnic / A. Bestard paisatgistes / Indus càlculo S.A. estructures

Any:

2006 / 2007

Promotor:

Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona / Ajuntament del Masnou

Superfície:

6.140 m2 urbanització / 200m2 edificació

pressupost PEC:

1M €

Preu/m2:

L’objecte de la proposta és la definició d’un nou parc públic que permet la pràctica esportiva lliure i oberta, amb vistes al mar, arbres, passeig i zones d’estada.

Es crea un eix longitudinal, el passeig, que vertebra successives plataformes horitzontals per a la pràctica esportiva, adaptant-se a la topografia existent. El passeig, que es situa paral·lel al mur del cementiri entre arbres i desenvolupat amb escales i zones d’estada, actua de filtre entre l’activitat esportiva i el cementiri municipal.