ENCAIX URBÀ DELS ESPAIS DE TROBAMENT DE L’AVINGUDA MERIDIANA AMB ELS PRINCIPALS ITINERARIS DE CREUAMENT TRANSVERSAL DELS VIANANTS

proyectos LUR - Meridiana 1

Lloc:

Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

Raquel Villa, arquitecta / SBDA - infographics

Any:

2018

Promotor:

Ajuntament de Barcelona : Gerència d’Ecologia Urbana

Superfície:

4 Ha

pressupost PEC:

Preu/m2:

El 24 d’octubre de 2016 es crea la Taula de Participació Meridiana que agrupa representants polítics, tècnics i veïnals.

Al llarg del 2017 la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona redacta un Avantprojecte per tot el tram comprès entre Aragó i Fabra i Puig (2,5Km), que té com a objectius principals el manteniment de l’amplada actual de les voreres, la reducció d’un o dos carrils vehiculars centrals a canvi d’una mitjana verda i arbrada amb els carrils bici centrals.

Des de la Gerència es recull la voluntat d’acostar els barris, i es veu la necessitat d’anar més enllà de l’àmbit d’urbanització de l’Avinguda per tal de poder incorporar solucions singulars en punts on la configuració de places i l’alineació de façanes permetin alternatives a la secció tipus.

D’aquí el present encàrrec de Nodes i Encreuaments Transversals en els punts de confluència amb Rogent, Ferran Reyes, Garcilaso i Tedeschini.

Per tal de millorar les condicions del vianant en aquests punts singulars es proposa AMPLIAR LA MITJANA CENTRAL AMB UNS BOMBAMENTS DE LES ALINEACIONS, que converteixin els 7-9m d’aquesta mitjana fins arribar als 15 -17m, reproduint la secció de RAMBLA ENLLOC DE MITJANA, similar al tram inicial entre Glòries i Aragó.

Aquests bombaments modifiquen l’alineació rectilínia del cotxe i del carril bici, per tal que tots dos percebin un canvi de prioritat, que passa a ser del vianant, redueixin velocitat, i es generi al mateix temps un paisatge marcadament diferent a l’alineació longitudinal i viària d’arbrat.

Per a millorar la distància d’encreuament del vianant, es proposa subdividir els dos sentits del carril bici en aquests nodes, deixant un espai central de prioritat vianant, aprofitant per a situar-hi una font, un banc i en definitiva un espai més segur i agradable d’aturada intermèdia