EL FUTUR DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

2019 – Primer premi Concurs internacional d’idees
LUR_proyectos_PDU-1

Lloc:

El corredor del Vallès. B-30 amb Hospital General de Catalunya

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa arquitecta Ingenieros Asociados S.A / Minuartia consultoria ambiental

col·laboradors:

Ingenieros Asociados SA / Societat Orgànica / Eskubi Turró arquitectes / Valeri Consultors / ACP Albert Castejón Paysatgiste / Factors de Paisatge / SBDA infographics

Any:

2021

Promotor:

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona

Superfície:

pressupost PEC:

Preu/m2:

L’objecte de la present proposta és estudiar l’àmbit del corredor del Vallès, resseguint el recorregut de l’autopista AP-7, des de l’escala metropolitana.

La present proposta s’estructura en dues grans estratègies: la continuïtat ecològica i la continuïtat urbana.

La continuïtat ecològica millora la biodiversitat i les funcions ecològiques permetent la lliure circulació de les espècies animals i vegetals; i anàlogament, la continuïtat urbana afavoreix una millor circulació i mobilitat de les persones.

Es proposen noves estratègies pel que fa als Usos del territori:

– Intercanviador ferroviari: nova centralitat i densificació d’usos

– Porta Hospital General

– Avinguda Can Fontanals: límit entre Terciari escala B-30 i Residencial urbà

– Can Sant Joan: ajustos i millores sense la necessitat de Via interpolar