AMPLIACIÓ DEL PARC DE CAN BUXERES – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

proyectos LUR - Can Buixeres 1

Lloc:

Barri de Sanfeliu / l’Hospitalet de Llobregat

Autor:

Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Pep Buxadé arquitecte / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

Ingenieros Asociados S.A. / Eliseu Guillamon, ETAJ i paisatgista / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Xavier Falguera, estructurista / Claudia Huertas, fotògrafa

Any:

2014 / 2015

Promotor:

Consorci per a la reforma de Gran Via a l’Hospitalet

Superfície:

2,5 Ha

pressupost PEC:

2M €

Preu/m2:

Can Buxeres, finca del s. XVIII, suposava una àrea de 3,3Ha de parc urbà. El 2010 s’aprova l’Àrea Residencial Estratègica La Remunta que permet l’ampliació del parc i la reubicació dels afectats del Camí de la Fonteta, als quals es garanteix el dret al reallotjament o el dret d’ús vitalici. 3 finques s’acullen a aquesta opció, restant a l’interior del parc i obligant-ne la convivència.

Els terrenys corresponen al Torrent de can Nyac i la vessant est del turó de Sanfeliu. La topografia propicia les circulacions sentit torrent, nord-sud, i dificulta les transversals est-oest.

Les estratègies principals són:

  • Millorar la connexió transversal entre els barris Sanfeliu-Can Serra obrint un nou accés des de Miquel Peiró amb un estratègic moviment de terres; i amb una pasarel.la per a vianants que fa d’aquest un creuament sense pendents.
  • Reproduir l’estructura parcel•laria per a horts urbans endreçant les 3 finques.
  • Reforçar l’eix Torrent de Can Nyac amb una Plaça Central.
  • Millorar la trobada Sanfeliu-Parc amb un mirador cap a la ciutat.