EQUIP

El nostre àmbit de treball és l’estratègia urbana, el paisatge i l’espai públic; catalitzadors d’impacte ambiental i social.

La nostra convicció és la necessitat de rehabilitar les nostres ciutats, desenvolupant menys sòl urbanitzable i optimitzant els nostres recursos naturals, cada vegada més escassos, procurant una millor relació entre la societat i el medi ambient, per a satisfer les necessitats socials al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals.

Els nostres projectes són sempre actuacions municipals, de ciutat o d’espais naturals, que adapten el nostre treball a les necessitats de cada moment.

El nostre equip de treball està format per:

ANNA PLANAS I ESQUIUS

Sòcia del 2009 a l’actualitat

Arquitecta. ETSAV – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 2000

Màster en Ordenació i Gestió Integral del Litoral UB-UAB-UPC, 2001-2002

Col·legiat núm.: 33.250-1

Sòcia professional de la AEP núm.: 1441

 

 

RAQUEL VILLA

Sòcia del 2018 a l’actualitat

Arquitecta. ETSAM – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid, 2009

Màster en Jardineria i Paisatge ETSA-UPV. 2008-2010

Col·legiat núm.: 76.668-2

Sòcia professional de la AEP núm.: 1378

 

Col·laboren amb nosaltres:
CHIARA SEGATTI. Arquitecta sòcia del 2014 al 2022
 
Equip multidisciplinar habitual:
PERE SANTOS. Enginyer de Camins, Canals i Ports
ALBERT BESTARD. Enginyer tècnic agrícola i paisatgista. 
JOAN RAMON SOLDEVILA. Arquitecte tècnic
 
Treballem amb:
FORGAS ARQUITECTES. Arquitectura
JZ. Arquitectura i paisatge