Previous
Next

El nostre àmbit de treball és l’estratègia urbana, el paisatge i l’espai públic; catalitzadors d’impacte ambiental i social.

La nostra convicció és la necessitat de rehabilitar les nostres ciutats, desenvolupant menys sòl urbanitzable i optimitzant els nostres recursos naturals, cada vegada més escassos, procurant una millor relació entre la societat i el medi ambient, per a satisfer les necessitats socials al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals.

Els nostres projectes són sempre actuacions municipals, de ciutat o d’espais naturals, que adapten el nostre treball a les necessitats de cada moment.

Projectes